Sommarhälsning

Sommarhälsning från Kognitiva Teamet

Vi på Kognitiva teamet primärvård  vill skicka dig en varm sommarhälsning genom
en sommargåva i form av 3 stycken Mindfulnessmeditationer.
Semestern kan vara en fin tid att komma igång med ett meditations-
utövande och vi vill gärna hjälpa dig med det! Varför vill vi det?

För många av oss är det hektiskt på arbetsplatsen och det är inte alltid
lätt att hinna med allt vi vill göra.

Kanske upplever du att du inte har tid att lära dig ännu en ny sak?

Inte tid att skapa ännu en rutin i din redan överfulla dag?

Men tänk om den här ”ännu en ny sak” faktiskt skulle innebära att
du upplevde att du fick lite mer tid och rymd? Att det skulle göra livet
lite enklare och mer njutningsfullt. Utan att du skulle få mindre gjort.

Flera forskningsstudier visar på att en regelbunden mindfulnessutövning
ökar vår förmåga att hantera stress, muskelspänningar och kronisk
smärta samt leder till en ökad koncentration, välbefinnande och en
känsla av sammanhang.

Genom att utöva mindfulness regelbundet får vi en möjlighet att skapa
rymd i tillvaron vilket möjliggör kreativa lösningar. Vi utvecklar också
en mental och känslomässig flexibilitet vilket både hjälper oss att vara
mer bekväma i utmanande situationer samt hjäper oss att bemöta dessa
på ett klokare sätt

Det här är en 3 minuter lång meditation som du kan göra var som helst där med
hjälp av våra fötter och händer landar i det pågående ögonblicket.

 

Läs Mer