Om Kognitiva Teamet primärvård

 

Kognitiva Teamet i Sverige AB erbjuder spetskompetens i att förebygga och behandla psykisk ohälsa med evidensbaserad KBT – Kognitiv Beteendeterapi.

Vi har gedigen erfarenhet av arbete inom psykiatri, företagshälsovård, primärvård och företagskonsulting. Vi har gedigen erfarenhet att behandla stress, ångest och depression och annan psykisk ohälsa.

För att komma till oss behöver du remiss från läkare på någon av de vårdcentraler vi samarbetar med. Lär mer under rubrik vårdcentraler.

Vi erbjuder;

  • ​KBT, Kognitiv Beteendeterapi & ACT, Acceptance and commitment therapy
  • ​IBCT & KBT & Mindfulnessbaserad parterapi.
  • ​Stresshantering
  • ​Psykosociala samtal

Våra metoder bygger på den senaste forskningen inom Kognitiv Beteendeterapi och visar på mycket goda resultat. (KBT) och (ACT) Acceptance and commitment therapy, erbjuds till personer med lätt, till medelmåttlig ångest, nedstämdhet/depression eller okaraktäristisk smärta. KBT är första handsval enligt socialstyrelsens rek. Vi kan erbjuda psykodynamisk korttidsterapi och interpersonell terapi efter önskemål.

För mer information kontakta;

info@kognitivateamet.com, tel 08-678 79 08