Psykosociala samtal

Kognitiva Teamet Primärvårdsteam erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykosociala samtal till vårdcentraler i centrala Stockholm

Psykosocialt samtal kan vara krishantering, stödjande samtal, familjerelaterade problem. Rådgivande samtal vid psykisk ohälsa eller förebygga psykisk ohälsa

​Kognitiv Beteendeterapi (KBT) och (ACT) Acceptance and commitment therapy, erbjuds till personer med lätt, till medelmåttlig ångest, nedstämdhet/depression eller okaraktäristisk smärta. KBT är första handsval enligt socialstyrelsens rek.

​Vi kan erbjuda psykodynamisk korttidsterapi, interpersonell terapi efter önskemål. Vi kan även erbjuda parsamtal och anhörig samtal vid behov.

​Våre behandlare har gedigen erfarenhet av att arbete inom primärvård och psykiatri. Vi har både kvinnlig och manliga behandlare. Möjlighet att byta behandlare finns.

​Vi erbjuder psykosociala samtal på flera språk; engelska, spanska, italienska, portugisiska, finska, isländska, serbiska, kroatiska och polska.

​Vi har erfarenhet av att arbete med tolk.

​Vi har HBTQ kompetens.