Sömnproblem

Sömnskola med KBT – Kognitiv Beteendeterapi
Sömnproblem har stadigt ökat i befolkningen och är idag ett folkhälsoproblem. Kognitiv beteendeterapi (KBT) har visat sig vara en effektiv behandlingsform vid dessa problem.

​KBT för sömnproblem hjälper dig att bryta de onda cirklar av tankar och beteenden som gör att sömnproblemen fortsätter. I KBT ingår ett antal metoder eller verktyg som anpassas efter olika typerna av sömnproblem.

En viktig del är att minska oron kring sömnen, genom att tänka annorlunda, och att ändra vanor runt sömnen. Det kan handla om vad du gör på natten när du inte kan somna och vad du gör före läggdags.

Ett annat sätt är att ändra på dina sömnvanor för att ta hjälp av kroppens egen förmåga för att sova gott.

​Vi startar med att göra en analys av hur problemen ser ut, bl.a. genom att föra sömndagbok under tid för att samla mer information om hur du sover.

Kognitiva teamet primärvård ger psykologstöd till Livandas internetbaserade program för bättre sömn
Livandas sömnskola är till för dig som lider av insomni – dvs svårigheter att somna, tidigt uppvaknande eller problem med många uppvaknanden under natten. Programmet bygger på de senaste metoderna inom Kognitiv Beteendeterapi, metoder som har visat sig ge utomordentligt bra resultat.

Med sömnprogrammet, och våra psykologer som stöd, hoppas vi därför kunna ge dig ett bra redskap för att förbättra din sömn, din livskvalitet och ditt välmående.

Läs mer om programmet