Vanliga problem

Psykisk ohälsa ett vanligt problem
När vi talar om psykisk hälsa menar vi olika saker som till exempel hur vi mår känslomässigt, hur vi klarar av den press som vi dagligen tampas med stress är ett exempel på något som vi alla drabbas av, både positiv stress och negativ stress. Vardagshändelser, sjukdom, ekonomiska problem – listan på orsaker till stress kan göras lång. Att flytta till ett nytt land är också ett exempel en betydande förändring i livet som kan leda till att vi känner oss stressade.

Långvarig stress påverkar vår psykiska hälsa.
Psykisk hälsa är viktig eftersom psykiska problem är vanliga. En av fem drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet. De flesta av oss känner någon som har psykiska problem eller känner till någon som har haft psykiska problem.

Vad kan vi göra för att behålla god psykisk hälsa?
Vi är alla olika och vi utvecklar egna metoder som hjälper oss att må bättre när vi är stressade, ledsna eller olyckliga. Några lyssnar på musik för att koppla av, andra tycker om att motionera. Goda matvanor och sömn hjälper oss också att hantera stress. Att ha någon du känner förtroende för att tala med om dina problem är också viktigt.

När vi har försökt allt men ändå inte mår bättre
Om du inte mår bättre efter en tid, kan det bero på att din psykiska hälsa inte är som den borde vara, eller att du har/lider av en psykisk sjukdom. Psykisk ohälsa kan ses som ett avbrott i vårt psykiska välmående, på samma sätt som en fysisk sjukdom är ett avbrott i vårt allmänna hälsotillstånd.

​Ibland varar detta ”avbrott” bara en kort tid och sedan mår vi bra igen. Om vi mår dåligt under en längre tid kan vi behöva professionell hjälp under kortare eller längre tid.

​Hur kan psykisk ohälsa påverka oss?
Psykisk ohälsa påverkar hur vi tänker, känner oss, uppför oss och hur vi ser på vår omvärld. En del psykisk ohälsa hänger ihop med känslor som alla människor har, som att vara ledsen eller uppleva ångest. Ibland blir dessa känslor så starka och varar under så lång tid att de blir svåra att bära och kontrollera.

När känslor blir överväldigande kan de hindra människor från att fortsätta leva ett normalt liv. En del psykisk sjukdom kan helt förändra hur en person ser på omvärlden och kan göra att personen känner sig mycket rädd, isolerad och ensam. Psykiska sjukdomar som påverkar en människa på detta sätt är schizofreni, bipolär sjukdom, svår depression och ångest.

Är folk som har en psykisk sjukdom sjuka hela tiden?
Psykisk sjukdom kommer vanligtvis i vad som kallas episoder, det kan liknas vid en våg som kommer och går. Människor som har ”episoder” av psykisk ohälsa/sjukdom kan ha det: bara vid ett tillfälle i livet flera episoder, men perioder däremellan då sjukdomen inte påverkar deras liv i alltför stor utsträckning. Det är alltså ungefär som en fysisk sjukdom, t ex någon som får lunginflammation en gång i livet och måste behandlas, medan en person med diabetes kan behöva lära sig att leva med sin sjukdom och behandling resten av livet.

​Vad orsakar psykisk sjukdom?
Orsaken till psykisk sjukdom är komplicerad och inte helt kartlagd.

Några av de troliga orsakerna kan vara:

  • Personens omgivning eller vad som händer i omgivningen
  • En traumatisk händelse i personen liv
  • Ärftliga faktorer
  • Svår stress
  • Fysiska orsaker som kemisk obalans i hjärnan, ex schizofreni.

Ofta är det inte bara en orsak till en persons psykiska ohälsa utan en kombination av orsaker.

Vad kan vi göra för att hjälpa?
Var lyhörd för dina nära och kära, fråga hur det är, om du märker att någon inte är sig lik. Var beredd att lyssna. Om problemen fortsätter en längre tid kan professionell hjälp behövas, hjälp till att ta reda på var och hur detta kan ordnas. Det viktigaste är att se till att en person med psykisk sjukdom får professionell hjälp så fort som möjligt. Ju fortare rätt behandling sätts in, desto,större är chansen att han/hon kan hantera sin sjukdom och på så sätt få ett bra liv.